Back to calendar

PRVU cardiovasculaire beeldvorming (UA) @ UA

Zeer Geachte Collega,

Tijdens het komende academiejaar 2020-2021 organiseren de diensten Radiologie van de Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Het Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU) wordt themagericht georganiseerd, en beoogt een permanente bijscholing van radiologen en assistenten in opleiding. In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering.

In dit document in bijlage kunt U het programma voor het academiejaar 2020-2021 terugvinden. Dit programma wordt tevens opgenomen in de kalender op de site van de BSR. Het is ons streefdoel om de wetenschappelijke en didactische kwaliteit van het PRVU te optimaliseren, door een gerichte keuze van onderwerpen en sprekers. Er wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de radiologie.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en de opgelegde maatregelen vanuit de overheid en universiteiten zullen de PRVU-vergaderingen dit jaar niet op de gebruikelijke manier kunnen doorgaan. De geldende richtlijnen met betrekking tot voornamelijk de social distancing beperken het aantal plaatsen in de auditoria. Gezien deze restricties is er besloten om dit jaar de voordrachten zowel lokaal, alsook via streaming aan te bieden. De lokale voorstelling zal beperkt worden in deelnemers met verplichte inschrijving. De streaming is voor iedereen toegankelijk.

Om dit alles in goede banen te leiden zal er een nieuwe website opgericht worden: www.prvu.be, waarbij u alle pertinente informatie kan terugvinden. Deze website zal u vanaf 7 september kunnen bezoeken. Wij vragen u ook zich op deze website te registreren, en zeker uw e-mailadres in te vullen. Op deze manier krijgen we terug een gedetailleerd overzicht van het aantal ingeschreven artsen. Tevens geeft dit ons de mogelijkheid om in de nabije toekomst te kunnen overschakelen naar een volledig digitaal informatiesysteem. Na het doorlopen van deze registratie zal automatisch de betalingsprocedure voor inschrijving verschijnen. De bijdrage blijft onveranderd en bedraagt € 100 voor erkende radiologen en € 5 voor arts-specialisten in opleiding.

Contact:

 Tamara Van Broeckhoven & Sarah Van de Perre

postgraduaatrx@uza.be

 03-820 32 33

From Jan 14, 2021
Until Jan 14, 2021