Scholarships

Dutch

Vergoeding van onkosten gerelateerd aan een thesisverdediging

Door de BSR wordt een financiele tussenkomst voorzien aan titulaire leden van de vereniging die vanaf 1 januari 2015 hun thesis verdedigen/verdedigd hebben.  Het doel van deze vergoeding is bij te dragen aan de kosten gerelateerd aan de thesisverdediging.

Reglement

  1. Als kandidaat komt in aanmerking iedere arts die een opleiding volgt of gevolgd heeft tot specialist in de radiologie aan een Belgische universiteit met inbegrip van de hieraan verbonden niet-universitaire stagecentra.
  2. De kandidaat legt de onkostennota's voor die de uitgaven, gerelateerd aan het verdedigen van de thesis, bewijzen.
  3. De aanvraag dient voorgelegd te worden aan het bureau van de Wetenschappelijke Raad van de BSR en door dit orgaan te worden goedgekeurd, ten laatste binnen de 4 maanden na het indienen van de aanvraag
  4. Het toegekende bedrag staat in functie van bewezen onkosten en bedraagt maximaal 1.850 Euro.  Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij een samenvatting van zijn/haar thesis presenteert, minstens op een sectievergadering en bij voorkeur op het Jaarlijks Symposium van de BSR.  Dit binnen 1 jaar na de publieke verdediging.  Ook dient hij/zij een Engelstalige samenvatting van de thesis te publiceren in het JBSR.
  5. De facturen van de kosten kunnen gemaakt worden op naam van de kandidaat/dienst of op naam van de BSR.

 

French

Remboursement des frais de thèse

La BSR prévoit un soutien financier aux docteurs en médecine, spécialistes en radiologie, membres titulaires de la Société, qui ont présenté une thèse de doctorat ou d'agrégation, à partir du 1 janvier 2015.  Ce soutien est destiné à couvrir les frais liés à la défense de cette thèse.

Règlement:

1.      Le candidat doit être docteur en médecine, avoir acquis la spécialisation en radiologie ou être en formation dans une université Belge, y inclus les stages non universitaires.

2.     Le candidat doit déposer les justificatifs des frais liés à la défense de la thèse.

3.     La demande est introduite au Bureau du Conseil Scientifique de la BSR qui doit l’approuver. Le Bureau de la BSR statuera sur l'attribution du soutien dans les quatre mois suivant l'introduction.

4.     Le montant est attribué en fonction des justificatifs avec une demande maximale de €1850.  On attend du candidat une présentation de sa thèse, au moins lors d’une réunion d’une section, mais de préférence lors du Symposium Annuel de la BSR.  Ceci dans l’an suivant la défense publique.  Le candidat doit aussi faire un résumé en anglais pour publication dans le JBSR.

5.     Les factures des frais peuvent être libellées au candidat, au nom du service auquel appartient le candidat ou au nom de la BSR.