Geschiedenis

Recente geschiedenis van de BVR

Op de laatste Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie, op 16 november 2013, beleefde de Belgische radiologische gemeenschap een historisch moment: de Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) werd opgericht na versmelting van de Nationale Unie van Radiologen (NUR), het Consilium Radiologicum Belgicum en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie (KBVR). Deze fusie was het succesvolle resultaat van een lang proces waarin verschillende meningen werden verzoend, gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd, convergerende statuten goedgekeurd en juridische barrières overwonnen. Bij diezelfde gelegenheid werden zestien nieuwe bestuursleden gekozen voor een driejarig mandaat.

De Belgische Vereniging voor Radiologie is een beroepsvereniging overeenkomstig de wet op de beroepsverenigingen van 31 maart 1898. Haar doelstellingen zijn het verdedigen, bestuderen, beschermen en bevorderen van zowel de wetenschappelijke als de professionele belangen van de Belgische radiologen. De statuten van de BVR zijn dan ook een efficiënte synthese van de statuten van de voormalige KBVR en de voormalige NUR. De fusie van beide verenigingen heeft verscheidene voordelen: ze zorgt ervoor dat de wetenschappelijke en professionele belangen beter kunnen worden geïntegreerd, dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de radiologische vertegenwoordigers voor alle gesprekspartners wordt verhoogd en dat de invloed en efficiëntie van deze vertegenwoordiging bij de diverse overheden wordt versterkt.

De BVR is opgevat als een forum voor het behartigen van alle aangelegenheden die een invloed hebben op, of een bedreiging vormen voor het radiologisch functioneren. Daartoe werden er verschillende raden en werkgroepen opgericht, waaronder de Wetenschappelijke Raad, die garant staat voor de verderzetting van de wetenschappelijke activiteiten van de voormalige KBVR en een onderdak biedt aan al haar wetenschappelijke secties, en een Public Relations Raad, die de externe betrekkingen van de vereniging zal professionaliseren.

Bovendien zijn er werkgroepen opgericht voor diverse thema's, zoals de mogelijke impact van een systeem van forfaitaire vergoedingen voor radiologische verstrekkingen, de rol van de extra-murale radiologie, de huidige en toekomstige indicaties van CBCT en de budgettaire gevolgen ervan, de terugbetaling door de gezondheidszorgverzekering van huidige en toekomstige radiologische technieken, en de integratie van eHealth en elektronische datatransmissie in radiologische diensten.

Hiermee is de langverwachte unieke radiologische vereniging werkelijkheid geworden en zijn de eerste stappen in dit nieuwe tijdperk genomen. De raad van bestuur van de BVR wenst ondertussen alle Belgische radiologen oprecht te danken voor hun geduld, sympathie en steun.

© 2020 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting