Interventionele Radioloog (m/v) – voltijds of deeltijds AZ Groeninge

Vacature

Het Kortrijkse fusieziekenhuis az groeninge is het eerste niet-universitair ziekenhuis in Vlaanderen dat een JCI-accreditering heeft verkregen (1054 bedden). Bijna 3000 medewerkers en 260 artsen uit de regio werken sinds de fusie samen aan de uitbouw van een multidisciplinaire zorg waarbij de patiënt centraal staat. 

De dienst medische beeldvorming telt momenteel 15 vaste stafleden, 2 consultenten en 4 assistenten van verschillende universiteiten. Door de verhuis naar 1 campus in april 2017 beschikt de dienst over high end en up-to-date apparatuur.

De dienst medische beeldvorming van het az groeninge heeft een vacature voor een

 INTERVENTIONELE RADIOLOOG (m/v) – VOLTIJDS OF DEELTIJDS

Profiel

Van de kandidaten wordt volgend profiel verwacht:

 • Kandidaat dient erkend te zijn of de erkenning te behalen als artsspecialist in de röntgendiagnostiek. Kandidaat is algemeen radioloog met naast een interesse in de interventionele beeldvorming een brede interesse in de vasculaire diagnostiek.
 • Kandidaat zal fulltime meewerken aan de groepspraktijk medische beeldvorming, inclusief wachtdiensten interventionele beeldvorming. 
 • Startdatum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde kandidaten.

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitatie (met kopij naar het medisch diensthoofd per e-mail), samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen ten laatste 01.03.2022 (bij het zich aanbieden van de geschikte kandidaat voor deze datum kan de vacature vroeger worden afgesloten) en dient gericht te worden aan:

 • de voorzitter raad van beheer az groeninge, Mevr. MarieDominique Dejaeger,
  p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de CEO, mevr. I. BUYSE,
  p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de medisch directeur, dr. S. VANDERSCHUEREN,
  p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

Verdere informatie

Verdere informatie kan bekomen worden bij

 • dr. F. Vanrietvelde, diensthoofd medische beeldvorming

p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
tel. 056/63 40 00
e-mail: frederik.vanrietvelde@azgroeninge.be