Medisch staflid – Subdiscipline uro/nefroradiologie- Dienst Radiologie

UZ Leuven

 • Referentie: 1840
 • Solliciteren vóór: 30-12-2020, onmiddellijke indiensttreding
   

Situering

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. De afdeling radiologie maakt deel uit van het UZ Leuven (België, 20 km van Brussel) dat beschikt over ongeveer 2000 bedden. Radiologie heeft een hoge klinisch activiteit in nagenoeg alle domeinen van medische pathologieën en beschikt over een unieke infrastructuur met geavanceerde toestellen. Daarnaast heeft de afdeling radiologie een onderzoeksprogramma met focus projecten in oncologie, neurologie, cardiologie en dosisreductie. Deze projecten zijn veelal translationeel met preklinische beeldvorming. Hiervoor is een volledig ingericht Molecular (Small) Animal Imaging Center (MoSAIC) operationeel. De dienst werkt nauw samen met het Medical Imaging and Research Center (MIRC).

Het gaat om een mandaat van 80 - 100% tewerkstellingspercentage.

Wat je functie inhoudt

 • U verzorgt – in samenspraak met de collega’s uro- en nefroradiologie - de dagelijkse klinische activiteit en u overlegt met de verwijzende artsen bij het aanvragen van onderzoeken en bij de bespreking ervan tijdens regelmatige multidisciplinaire overlegmomenten. Echografie en CT-geleide puncties, biopsies en drainages behoren tot de routine activiteiten.
 • U staat mee in voor de theoretische en praktische opleiding uro- en nefroradiologie van de assistenten radiologie.
 • Op termijn ontwikkelt u een eigen klinisch onderzoeksprogramma en publiceert u op een internationaal niveau. Er zijn mogelijkheden voor het opstarten van meer fundamentele onderzoeksprojecten.

Wat wij vragen

 • U dient erkend te zijn als arts-specialist in de radiologie. Bijzondere ervaring in de diagnostische uroradiologie of (internationale) onderzoekservaring binnen het domein van de uroradiologie is een aanzienlijk pluspunt.
 • U neemt deel aan specifieke wachten voor niet-vasculaire interventieradiologie.
 • Indien u over een diploma beschikt van doctor in de medische of biomedische wetenschappen kan u een aanstelling krijgen als deeltijds docent aan de KU Leuven toegevoegd aan de klinische positie. Er wordt dan van u verwacht dat u bereid bent om lesopdrachten op te nemen, mogelijk eveneens in het Engelstalig curriculum, en dat u participeert in wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • Een doctoraat strekt tot aanbeveling en kandidaten die hier niet over beschikken zijn bereid de doctoraatsopleiding te volgen aan de KU Leuven.
 • U bent bereid om buitenlandse klinische en/of onderzoekservaring op te doen in het domein van de uro/nefroradiologie.
 • U participeert aan de organisatie en de uitbouw van het onderzoek en het onderwijs in de uro/nefroradiologie. U neemt (actief) deel aan internationale congressen in het domein van de radiologie en uro/nefroradiologie en bent bereid zich op termijn te profileren in de Europese Vereniging voor Urogenitale Radiologie (ESUR) of gelijkwaardige verenigingen met dit profiel.
 • U bent collegiaal en bent bereid op constructieve manier samen te werken met de directe collega’s radiologie alsook met de collega’s van andere disciplines om in een positieve geest kwaliteitsvolle, hoogstaande geneeskunde en onderzoek te bedrijven.
 • U participeert mee in de wachten niet-vasculaire interventieradiologie.
 • Voor patiëntencontacten en contacten met de clinici dient u te beschikken over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, of bereid zijn deze aan te leren.

Wat wij bieden

 • Er wacht u een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak in een boeiend klinisch en academisch klimaat.
 • Er is een proefperiode van 1 jaar voorzien. Hierna volgt, na een positieve evaluatie, een aanstelling voor onbepaalde duur, met overeenkomstige klinische, wetenschappelijke en academische perspectieven.
 • U krijgt een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?

Kandidaten voor deze positie kunnen een CV en motivatiebrief sturen naar UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, t.a.v. de hoofdarts prof. fr. G. Van Assche of via e-mail Gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. prof. dr. Chantal Van Ongeval, diensthoofd radiologie via e-mail naar chantal.vanongeval@uzleuven.be

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Chantal Van Ongeval, diensthoofd radiologie via e-mail naar chantal.vanongeval@uzleuven.be.

Link to job offer.