Radioloog AZ Maria Middelares - Gent

De dienst radiologie van het AZ Maria Middelares te Gent heeft een vacature voor een

RADIOLOOG (M/V)

AZ Maria Middelares is een modern ziekenhuis in de groene rand van Gent. Dit nieuwe ziekenhuis met een oppervlakte van 64.800 m² telt 543 bedden en 24 hoogtechnologische interventiezalen, en beschikt over een ultramoderne infrastructuur en de allernieuwste medische uitrusting. Het is een zeer performant acuut ziekenhuis met een menselijk gelaat.

De dienst Radiologie telt momenteel 12 artsen-specialisten, onderverdeeld in 3 specialisatiegroepen (thorax/mammo, abdomen/angio/cardio en MSK/neuro).

Ter vervanging van een uittredende arts is de dienst op zoek naar een gedreven, enthousiaste collega radiolo(o)g(e) met bijzondere bekwaming in de musculoskeletale en neurologische beeldvorming. Extra bekwaming in deze disciplines na de algemene opleiding, bij voorkeur (deels) in het buitenland, strekt tot aanbeveling. Dit kan eventueel in onderling overleg nog tijdelijk worden verdergezet aan het begin van de termijn.

De nieuwe collega dient te starten op 1/08/2022.

Geïnteresseerde artsen kunnen hun kandidatuur met gedetailleerd curriculum vitae overmaken aan Dr. Christophe Schoofs, diensthoofd radiologie, Prof. Pascal Verdonck, Voorzitter Raad van Bestuur, en aan Dr. Filip Ameye, Voorzitter Medische Raad AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij Dr. Christophe Schoofs, diensthoofd radiologie (tel. 09 246 97 00) en bij Dr. Ronny Goethals, Medisch Directeur AZ Maria Middelares, 09 246 19 00.