Radioloog AZ Sint-Lucas Brugge

Op de dienst radiologie van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas Brugge, is er een vacature voor een:

Radioloog

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het Qualicor Europe -kwaliteitslabel.

De dienst radiologie van het AZ Sint-Lucas bestaat actueel uit 8 stafleden en 3 arts-assistenten in opleiding. De arts-radiologen vormen sinds 1/1/2021 een ziekenhuis overschrijdende associatie met de arts-radiologen van AZ Sint-Jan. 

We zijn op zoek naar een voltijdse gemotiveerde, collegiale en gedreven collega die deel zal uitmaken van deze associatie en wordt verondersteld te werken in beide ziekenhuizen, met het AZ Sint-Lucas als basisziekenhuis.  We verwachten een deelname aan de wachten in het ziekenhuis waarvoor een brede basiskennis in de radiologie genoodzaakt is.  

Profiel:

  • erkend als artsspecialist in de radiologie 
  • specifieke bekwaamheid in senologische beeldvorming en borstgerelateerde puncties en interventies.
  • brede kennis van echografie en interesse in echogeleide puncties
  • interesse en/of bekwaamheid in een bijkomende subdiscipline is een meerwaarde

Voorziene datum indiensttreding : najaar 2022.

Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden verwacht ten laatste op 
1 augustus 2021 bij de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, dr. Pieter Vandaele, medisch diensthoofd radiologie

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dr. Pieter Vandaele, medisch diensthoofd radiologie, tel. 050 36 53 85