Radioloog neuroradiologie + Hoofd & Hals radiologie - Az Sint Jan Brugge

Uw functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming.

Voorwaarden

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden: 

 • erkend zijn als radioloog
 • opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio’s en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT en MR
 • speciale ervaring en interesse hebben in neuroradiologie en hoofd- en halsradiologie
 • de kandidaat zal zich tijdens zijn/haar volledige carrière toeleggen op neuroradiologie en hoofd- en halsbeeldvorming en in deze gebieden zowel technische als klinische interesse hebben.
 • wetenschappelijke interesse hebben en via publicaties en voordrachten het departement radiologie-medische beeldvorming nationaal en internationaal vertegenwoordigen en via deze weg ook de nieuwste ontwikkelingen in dit gebied leren kennen en kunnen implementeren
 • bereid zijn toe te treden tot de associatie tussen de diensten radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge.

Aanbod

Voltijdse betrekking van radioloog op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd? 

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 29 april 2022 bij de

voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info

Bij dr. Jan Casselman, arts-departementshoofd radiologie-medische beeldvorming, via jan.casselman@azsintjan.be