College van Geneesheren

College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

Het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde werd opgericht met als doelstelling de kwaliteit in hun respectieve vakgebied te bevorderen door:

  • kwaliteitsindicatoren en evaluatiecriteria inzake goede medische praktijk bij consensus te bepalen

  • een geïnformatiseerd registratiemodel en een typeverslag uit te werken

  • eventueel bezoeken af te leggen en controles van de geregistreerde gegevens uit te voeren

  • een nationaal jaarverslag op te stellen voor de werkgroep ad hoc van de multipartite-structuur

  • feedback te geven voor de betrokken ziekenhuizen en artsen

 

Het College heeft als taak het kwaliteitsniveau in zijn vakgebied vast te leggen en meer bepaald de externe evaluatie in alle domeinen van de medische beeldvorming te organiseren.

Het college werd opgericht in 2004 en bestaat uit twee afdelingen:

  • medische beeldvorming,
  • nucleaire geneeskunde.

Meer informagie kunt u hier terugvinden.