VBS-GBS

Overview

 

Dutch

Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten 

 • Beroepsvereniging volgens de Wet van 31 maart 1898
 • Opgericht in 1954 (Belgisch Staatsblad 15 juli 1954)
 • Voorzitter : Dr. Jean-Luc DEMEERE  sinds 02.2004
 • Secretaris-generaal : Dr. Marc MOENS  sinds 02.1999

Omvat:

 • 25 effectieve beroepsverenigingen
 • 4 geassocieerde beroepsverenigingen(revalidatie, kinderneurologie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde)
 • 1 kandidaat-lid beroepsverenigingen (beheer van gezondheidsgegevens)
 • 1 feitelijke vereniging van ASO’s

DE BVR maakt deel uit van het VBS en het secretariaat is daar ondergebracht.
De website bevat zeer veel informatie, nuttig voor radiologen.

 

French

Le GBS est le Groupement des associations professionnelles Belges de Médecins Spécialistes

 • Association profesisonnelle au sens de la Loi du 31 mars 1898
 • Fondé en 1954 (Moniteur Belge du 15 juillet 1954)
 • Président : Dr Jean-Luc DEMEERE depuis février 2004
 • Secrétaire général : Dr Marc MOENS depuis février 1999

Le GBS regroupe :

 • 25 associations professionnelles « membres effectifs »
 • 4 associations professionnelles « membres associés » (revalidation, soins intensifs, médecine d’urgence, neurologie pédiatrique)
 • 1 association professionnelle « membre candidat » (gestion des données de santé)
 • 1 association de fait regroupant les candidats spécialistes


La SBR fait partie du GBS, qui héberge son secrétariat.
Le site internet contient de nombreuses informations, utiles pour les radiologue