BVAS trekt samen met radiologen naar het Grondwettelijk Hof

BVAS trekt samen met radiologen naar het Grondwettelijk Hof

BVAS en de Belgian Society of Radiology (BSR) trekken samen naar het Grondwettelijk Hof tegen het verbod op ereloonsupplementen bij het gebruik van zware medische beeldvorming voor niet-gehospitaliseerde patiënten. De wet van minister Vandenbroucke die dit verbod invoert, treedt vandaag in werking.
 

Brussel, 4 december 2023

De ‘wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid’ die op 24 november in het Staatsblad verscheen, is vanaf vandaag, 4 december 2023 van kracht. De wet verbiedt niet-geconventioneerde radiologen om supplementen aan te rekenen voor CT- en MRI-scans bij patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Supplementen zullen in de toekomst alleen nog aangerekend kunnen worden als de scan wordt uitgevoerd tussen 18u ’s avonds en 8 u ‘s ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen, en wanneer dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Supplementen aanrekenen kan in geen geval als er sprake is van een dringende medische oorzaak.

BVAS en de BSR stappen naar het Grondwettelijk Hof met een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van deze ‘supplementenwet’. Minister Vandenbroucke schendt met zijn wettelijk verbod eenzijdig de conventie die artsen en ziekenfondsen hebben gesloten. Daarmee zet hij het conventiesysteem zelf op losse schroeven. Wat voor zin heeft het nog om tariefafspraken te maken als de minister met een wettelijk initiatief die afspraken onderuit haalt?

Vandenbroucke blijft volhouden dat hij met zijn wet alleen maar het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen uitvoert. Maar in het punt waarop hij zich beroept, staat alleen “dat in sommige ziekenhuizen bepaalde radiologische onderzoeken niet meer tegen conventietarieven worden aangeboden”. Zowel BVAS als BSR hebben voorstellen op tafel gelegd om dit op te lossen. Het heeft de minister niet belet om door te zetten met een zeer verregaande wet die alle radiologen verbiedt om op weekdagen overdag ereloonsupplementen aan te rekenen. Dat de minister het akkoord inroept om zo’n wet te rechtvaardigen is bij de haren getrokken.

Beide artsenorganisaties hebben de minister herhaaldelijk gewaarschuwd dat het onmogelijk is de wet uit te voeren zonder patiënten te benadelen. De wet dwingt artsen en ziekenhuizen immers tot een asymmetrische verschuiving van onderzoeken, met langere wachttijden tot gevolg. De alternatieve maatregelen die BVAS en de BVR in het belang van de patiënten aanreikten, werden keer op keer genegeerd. 

Ereloonsupplementen zijn bovendien noodzakelijk om onderbetaalde prestaties zoals interventionele radiologie, CT-coronarografie of complexe functionele en cardiale MR-beeldvorming uit te voeren. En ook de vele ziekenhuizen die blijkens het recente MAHA-rapport in de rode cijfers zitten, zijn op de extra inkomsten van supplementen aangewezen om financieel het hoofd boven water te houden.

De ziekenhuizen nu opnieuw een deel van hun financiering ontnemen terwijl de onderhandelingen over een hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering nog volop aan de gang zijn, is een kaakslag voor zowel artsen als ziekenhuizen.  

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. Tom De Beule, voorzitter BSR