Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten – academiejaar 2022-2023

Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten – academiejaar 2022-2023

Geachte collega,

Tijdens het komende academiejaar 2022-2023 organiseren de diensten Radiologie van de vier Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Dit gemeenschappelijk “Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU)” wordt themagericht georganiseerd en vindt acht maal per academiejaar plaats op donderdagavond. Dit academiejaar vieren we ons 20-jarig bestaan en mogen we ons een vaste waarde beschouwen voor de bijscholing van radiologen.

In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering.

In bijlage en op onze website www.prvu.be vindt u het programma voor het academiejaar 2022-2023 terug. Dit programma wordt tevens opgenomen in de kalender op de site van de Belgian Society of Radiology (BSR). Het is ons streefdoel om de wetenschappelijke en didactische kwaliteit van het PRVU te optimaliseren door een gerichte keuze van onderwerpen en sprekers. Er wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de radiologie.

Elke sessie wordt zowel hybride als lokaal aangeboden. De lokale voorstelling zal beperkt worden in deelnemers met verplichte inschrijving. Elke vergadering wordt naar goede gewoonte afgesloten met een receptie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze activ iteit een belangrijke rol speelt in het onderhouden van goed e, professionele en vriendschappelijke contacten. Het “academiseringsonderwijs” (d.w.z. de theoretische lessen van de Master na Master opleiding voor de 1 ste en 2 de jaar ASO’s) vindt plaats in de namiddag, telkens op dezelfde data en aan dezelfde instellin gen als het PRVU.

U kan opnieuw terecht op onze website www.prvu.be waarbij u alle informatie kan terugvinden. Wij vragen u zich op deze website te registreren. Na het doorlopen van deze registratie zal automatisch de betalingsprocedure voor inschrijving verschijnen. Door elke sessie zowel lokaal als hybride aan te bieden, met de mogelijkheid tot uitgesteld kijken, zijn wij genoodzaakt de bijdrage aan te passen. De nieuwe bijdrage bedraagt € 200 voor erkende radiologen en € 5 voor arts-specialisten in opleiding.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van accreditatiepunten moet u zich éénmaal registreren, het lidgeld betaald hebben, de PRVU-avond lokaal volgen of via de livestreaming op de avond zelf of op een later tijdstip (binnen de drie maanden na de uitzending).

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen tijdens het nieuwe academiejaar.

Met vriendelijke collegiale groet,

Prof. dr. A. Snoeckx Universiteit Antwerpen

Prof. dr. C. Van Ongeval Katholieke Universiteit Leuven

Prof. dr. J. de Mey Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. K. Verstraete Universiteit Gent