PRVU programma 2021-2022

PRVU programma 2021-2022

Geachte Collega,

Tijdens het komende academiejaar 2021-2022 organiseren de diensten Radiologie van de Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Het Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU) wordt themagericht georganiseerd, en beoogt een permanente bijscholing van radiologen en assistenten in opleiding. In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering.  

In bijlage vindt U het programma voor het academiejaar 2021-2022. Dit programma wordt tevens opgenomen in de kalender op de site van de BSR. Het is ons streefdoel om de wetenschappelijke en didactische kwaliteit van het PRVU te optimaliseren door een gerichte keuze van onderwerpen en sprekers. Er wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de radiologie. 

Afgelopen academiejaar was een “vreemd” jaar en zijn we verplicht moeten overschakelen op virtuele meetings. Nu de restricties met betrekking tot COVID-19 stelselmatig versoepelen bieden we de voordrachten zowel lokaal alsook via livestreaming aan. De lokale voorstelling zal beperkt worden in deelnemers met verplichte inschrijving. Elke vergadering wordt naar goede gewoonte afgesloten met een receptie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze activiteit een belangrijke rol speelt in het onderhouden van goede professionele en vriendschappelijke contacten. 

De zgn. ‘academisering’, d.w.z. de theoretische opleiding van de 1e en 2e jaars arts-specialisten in opleiding (ASO’s), heeft plaats op dezelfde data en aan dezelfde instellingen als het PRVU, en dit van 14.00 u tot 18.00 u. Elke inrichtende universiteit biedt daarna aan de aanwezige ASO’s een avondmaal aan. Op deze wijze kunnen we de inspanningen en de kosten van verplaatsing voor onze assistenten rationaliseren.  

U kan opnieuw terecht op onze website www.prvu.be waarbij u alle informatie kan terugvinden. Wij vragen u ook zich op deze website te registreren. Na het doorlopen van deze registratie zal automatisch de betalingsprocedure voor inschrijving verschijnen. De bijdrage blijft onveranderd en bedraagt € 100 voor erkende radiologen en € 5 voor arts-specialisten in opleiding. 

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van accreditatiepunten moet u zich éénmaal registreren, het lidgeld betaald hebben, ingeschreven zijn voor de PRVU-avond én de livestreaming op de avond zelf volgen of op een later tijdstip binnen de drie maanden na de uitzending

 

Met vriendelijke collegiale groet,

Prof. dr. A. Snoeckx                                                                        Prof. dr. J. de Mey

Universiteit Antwerpen                                                                  Vrije Universiteit Brussel

 

Prof. dr. C. Van Ongeval                                                                Prof. dr. K. Verstraete

Katholieke Universiteit Leuven                                                     Universiteit Gent     

 

 

Bijlage: Programma Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten 2021-2022