Back to calendar

BVS-ABR Scientific meeting on education & training in radiation protection for medical professionals

Organised by BVS-ABR

UZ Brussels (auditorium) (Laarbeeklaan 101, 1090 Jette Brussel)

Programme

 • 13h30 - 13h40 Welcome and introduction – Accueil et introduction
 • 13h40 – 14h00 Reglementaire bepalingen opleiding stralingsbescherming voor medische professionelen - Dispositions réglementaires relatives à la formation en radioprotection des professionnels dans le domaine médical (FANC, Marleen Vandecapelle - FANC) 20 min
 • 14h00 - 14h30 Opleiding en permanente vorming voor gemachtigden - Formation et formation continue des personnes habilitées (Harrie Mol, ODISEE) 15 min
 • Praktisch beheer van opleiding voor artsen en gemachtigden in een ziekenhuisomgeving - Gestion pratique de la formation des médecins et des personnes habilitées dans l’hôpital  (Albrecht Houben - ZOL) 15 min
 • 14h30 – 15h30 Opleiding en permanente vorming voor artsen - Formation et formation continue des médecins
 • 14h30 - 14h50 Radiologie (Klaus Bacher, UGent)  20 min
 • 14h50 - 15h10 Nucleaire geneeskunde – Médicine nucléaire (Kristof Muylle, VUB) 20 min
 • 15h10 - 15h30 Radiotherapie – Radiothérapie (Paul Meijnders, UAntwerpen) 20 min

15h30 - 15h50 Break

 • 15h50 - 16h10 Opleiding en permanente vorming voor medische stralingsfysici - Formation et formation continue pour les radiophysiciens (Pierre Merlo, BHPA - TBC)
 • 16h10 - 16h30 Opleiding en permanente vorming voor tandheelkunde - Formation et formation continue pour les dentistes (Bart Vandenberghe, Advimago)
 • 16h30 - 16h50 Opleiding stralingsbescherming voor en door fabrikanten - Formation en radioprotection pour et par les fabricants (Astrid Wouters, Siemens Healthineers)

16h50 - 17h00 Q&A

17h00 Besluit - Conclusion

Venue
UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Auditorium Kiekens – follow route number 1001

Accreditatie ...
RIZIV accreditering werd aangevraagd, alsook een vraag naar FANC voor punten in bijscholing.

Registration link

Newsletter

From May 5, 2023 - 13:30
Until May 5, 2023 - 17:00