Vacature radioloog (2023_41)

AZ Sint-Jan, Brugge

Uw functie: 

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie – medische beeldvorming. 

Voorwaarden:  

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat. 
 • Voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in  bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten. 
 • Van onberispelijk gedrag zijn. 
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
 • Houder zijn van het diploma van arts. 
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn. 
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren. 
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge AV. 

Uw profiel:  

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:  

 • erkend zijn als radioloog
 • opgeleid zijn in alle anatomische subregio’s en dit zowel voor klassieke RX, echografie, CT als MR 
 • bijkomende bekwaamheid of ervaring kunnen voorleggen op gebied van hetzij CT en cardiale beeldvorming, hetzij musculoskeletale beeldvorming of mammografie/echografie  
 • bereid zijn toe te treden tot de associatie van de diensten radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge AV en het AZ Sint-Lucas Brugge en de vzw radiologie Brugge 

Aanbod:  

Voltijdse betrekking van radioloog op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?  

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 5 januari 2024 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge. 

Extra info: 

Bij dr. Kris Van De Moortele, arts-departementshoofd radiologie-medische beeldvorming, via 
Kris.VanDeMoortele@azsintjan.be