Soorten lidmaatschap

Word titulair lid

Juniorleden kunnen vanaf 2014 presentaties in aanmerking nemen voor het bekomen van het statuut van ‘Titulair Lid’ van de Belgian Society of Radiology (BSR).

Een ‘Junior Lid’ dat 2 voordrachten geeft (eerste auteur + presentatie!) tijdens vergaderingen van 2 verschillende secties, kan het statuut van titulair lid verwerven.

Hiervoor wordt een standaard evaluatieformulier ingevuld door de kandidaat en de lokale organisator van de sectievergadering.
Het evaluatiedocument is hier beschikbaar.

De ingevulde documenten worden bezorgd aan Mevrouw K. Lorent (katrin.lorent@uzleuven.be).

© 2018 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting